تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step سایت تخصصی رشته میکروبیولوژی - دو باکتری جدید ایرانی در همایش میکروبیولوژی
این سایت نمایندگی رسمی فروش لاینسس و دانلود انتی ویروس NETQINاست بر روی بنر کلیک کنید
دو باکتری جدید ایرانی در همایش میکروبیولوژی

دو باکتری جدید ایرانی در همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران معرفی می شود:
دو باکتری جدید که از خاک های ایران به دست آمده و یک آنتی بیوتیک ایرانی که برای اولین بار در جهان توسط محققان داخلی تهیه شده است در همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران معرفی می شوند.
دکتر "جواد حامدی "دبیر علمی و اجرایی همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران افزود: میکروب ها نقش موثری در افزایش سطح زندگی انسانها دارند اما متاسفانه آن طور که باید آنها را نشناخته ایم...

ساناز جهانگیری
http://cbcesr.com/Tasvir/17.jpg   
این میکروب شناس ادامه داد: شناخت میکروب های بیماری زا که بخش کوچکی از میکروب ها را تشکیل می دهند منجر به افزایش عمر انسان تا 15 سال شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهارداشت: تاکنون فقط یک درصد میکروب های کره زمین شناسایی شده است در حالی که این موجودات از اهمیت زیادی در زندگی انسان برخوردار هستند.
وی گفت: از این رو اولین همایش میکروبیولوژی در سال 1386برگزار شد و امسال نیز دومین همایش آن در پنج محور میکروبیولوژی - صنعت و فناوری های نوین ، پزشکی - دارو و سلامت ، کارافرینی و فن آفرینی ، تنوع زیستی و محیط زیست و کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می شود.
این میکروب شناس افزود: حدود 500 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که بعد از داوری 256 مقاله برای شرکت درهمایش پذیرفته شد ه است که از این تعداد 36 مقاله به صورت شفاهی و بقیه به صورت پوستر ارایه می شود.
وی خاطرنشان کرد : 10 مقاله در خصوص نانو فناوری میکروبی ، 60 مقاله در خصوص زیست فناوری میکروبی ، مقالاتی در خصوص تنوع زیستی و محیط زیست و ارایه راهکارهایی برای حفاظت از آثار باستانی نیز در این همایش ارایه می شود.
حامدی در ادامه درباره سومین نشست متخصصان علوم و فناوری های میکروبی توضیح داد: در این نشست محورها و موضوعات متنوعی بحث و تبادل نظر می شود.
وی گفت: افزایش کیفیت آموزش در حوزه میکروبیولوژی با صنعت ، افزایش کیفیت پژوهش در حوزه فناوری های میکروبی ، کارافرینی از جمله موضوعاتی هستند که از سوی متخصصان امر در این نشست به تبادل نظر گذاشته می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: در باره اینکه متخصصان میکروبیولوژی مجمع متخصصان ندارند تاکنون جلسات متعددی تشکیل و آیین نامه های تدوین شد که در نهایت منجر به تهیه نقشه راه شد که در همایش ارایه می شود.
وی ادامه داد: همچنین چگونگی آموزش در بخش بیومیکروبیولوژی و راه اندازی رشته های مورد نیاز از دیگر موضوعات همایش است که در آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.
حامدی اظهار داشت: متاسفانه میکروب شناسان کشور تشکل و سازمان دهی معینی ندارند که دراین راستا پیشنهاد شد سازمان علوم و فن اوری های میکروبی کشور تاسیس شود که در این نشست به این موضوع هم پرداخته می شود.
وی تاکید کرد: در واقع فناوری های میکروبی سهم زیادی در افزایش ثروت در جهان دارند و می تواند به عنوان ابزاری برای افزایش رفاه و ثروت باشند که متاسفانه ما کمتر به آن پرداخته ایم.http://cbcesr.com/Tasvir/17.jpg