تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step سایت تخصصی رشته میکروبیولوژی - سیکل زندگی انگل ها
این سایت نمایندگی رسمی فروش لاینسس و دانلود انتی ویروس NETQINاست بر روی بنر کلیک کنید
سیکل زندگی انگل ها

برای مشاهده تصویرمربوط به سیکل زندگی انگل ها ادامه مطلب راببینید....

ضمناًبرای مطالعه مطالبی دراین خصوص،می توانیدبه سایت دانشگاه استنفورد مراجعه نمایید.برای این کاربایدبر روی اسامی مقابل هریک ازانگل هاکلیک کنید.


http://parasito.blogfa.com/cat-11.aspx


پلاسمودیوم

لیشمانیاپلاسمودیوم


انتاموباهیستولیتیکا

 تریپانوزوما

 ژیاردیالامبلیا


تریشینلا اسپیرالیس


استرونژیلوئیدس استرکورالیس

کرم های قلابدار

ووشرریابانکروفتی

Life cycle of Cryptosporidium parvum and C. hominis